Medverkan i TV4 Nyhetsmorgon

Föräldrar måste fundera hur man kan förbereda sig Idag börjar krisberedskapsveckan, en kampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som vill öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Helena Söderblom, författare och rådgivare i krisberedskap, har skrivit en bok som ska hjälpa till att prata med våra barn om krisberedskap. – Under pandemin … Mer Medverkan i TV4 Nyhetsmorgon